Publicspeaking

Et personligt forløb hvor du, sammen med en performance coach, bliver styrket i at tale foran et publikum.

Forløbet med vores performance
coach tager afsæt i dine specifikke
mål. Vores fokusområder er:

Lederskab

For at performe optimalt, når du skal tale foran et publikum, er du nødt til at tage styring og lederskab – over for dig selv. Især når du begår fejl. Du kan ikke styre, hvad andre tænker om dig, men du kan lede dig selv videre og face udfordringen.

Stemmen

Stemmen afslører din følelsesmæssig tilstand. Men den tilstand, du er i, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med det, du gerne vil sige. Derfor arbejder vi bl.a. med at bevare et højt toneleje og tale fra maven, selvom du bliver nervøs.

Tilpasning

Tingene går ikke altid som planlagt, især ikke når man skal holde et oplæg. Derfor er det vigtigt at være i stand til at tilpasse sig nye omgivelser eller en ny tidsplan, når vi ikke længere er i kontrol over situationen.

Rumforståelse

Når man taler foran et publikum, er det afgørende at kunne forstå rummet, det foregår i. Er stemningen i lokalet stram eller løssluppen? Vi fokuserer også din placering, for det er bedre at træde frem end tilbage på scenen, når man er nervøs.

Det får du
blandt andet

Gennemslagskraft

Du bliver styrket i at indtage store så vel som små scener med en gennemslagskraft, der gør, at du kommer igennem med dit budskab. I det hele taget vil du blive bedre til at brænde igennem sammen med og over for andre.

Improvisation

Du lærer at omstille dig, når omstændighederne ændrer sig i sidste øjeblik, i stedet for at gå i baglås, som de fleste har en tendens til at gøre. Så længe du improviserer med selvsikkerhed, tror publikum på dit budskab.

Kontrol

Vi kan ikke kontrollere, hvad andre tænker om os, men vi er i kontrol over synet på os selv, og det er vigtigst. Vi går som regel ud fra, at folk dømmer os, på samme måde som vi dømmer dem, når de begår fejl. Vi arbejder derfor med at ændre synet på andre talere, for på den måde at hvile mere i deres syn på dig.

Fokus

Forløbet styrker evnen til at fokusere og styre stemmen, når du kommer under pres. De stemmebaserede værktøjer vil sammen med en styrket selvtillid automatisk medføre mere fokus og kontrol i konkrete situationer.

Caroline

Mød din nye public speaking coach

Anette har fokus på, hvordan adfærd i stemme, åndedræt og kropssprog optimeres i alle former for formidling og kommunikation. 

Anette brænder for talentudvikling og optimeringen af det potentiale, der ligger gemt i os alle sammen.

Caroline Manon

I sin tilgang er det vigtigste for Caroline at skabe et 100 % trygt og fortroligt rum, hvor der er mulighed for samtalen, at eksperimentere, “fejle” og udvikle sig. Caroline er drevet af at forstå dine behov, og hvad der eventuelt skaber modstand i dit liv for at komme derhen. Derfor er det en fordel, hvis du i Carolines timer tør at dele dine styrker og forhindringer, da det vil skabe grobund for større udvikling.

 • Professionel sangerinde
 • Certificeret i Coaching og Konflikthåndtering ved Ledernes Kompetencecenter
 • Kandidat i Performance-Design og Virksomhedsstudier - Speciale: "Hvad betyder Industri 4.0 for vores hverdags-performance i virksomhederne?"
 • PA til Direktør i TechBBQ (Internationalt event med fokus på udviklingling af det nordiske start up økosystem)
 • Træner i Performance teknik for CEO's i Serie A start-ups
 • Bachelor i Filosofi & Performance-Design
 • Diplom fra CEPOS Akademi i "free market theory"
 • Mentor i det internationale kvindenetværk 'Inspired Women Lead'
 • Design thinking and innovation Stanford University
 • Instruktørassistent, Nikolaj Cederholm ved Verdenspremieren på Beatles teaterkoncert mm.
 • Instruktørassistent Det Kongelige Teater, store scene
 • Akademiet for Musik, Dans og Scenekunst

Kunderne siger

 • Det er som om, jeg fik nøglen til at låse mig selv op med musik. Den mest dyrebare lektie, jeg har lært med Caroline, er at have modet til at slappe af og være mig selv. Som en konsekvens ændrede det min måde at se tingene på i det virkelige liv. Faktisk har jeg indset, at jeg har brugt meget tid på at prøve at imponere andre i stedet for at fokusere på kernen i de opgaver, der skal løses. Den indsigt bruger jeg også i mit arbejde som læge.


 • Jeg syntes Caroline, var meget jordnær, man følte sig tryk i hendes selskab, og da det var en meget grænse overskridende ting for mig, var det rigtig rart at føle sig tryk i rummet og i hendes selskab.


 • Jeg kan virkelig anbefale Caroline. Hun skabte et trygt rum, hvor jeg kunne udforske min stemme. Vi arbejdede fysisk med stemme og åndedrættet og psykisk med de hindringer, der er for at udtrykke sig. Jeg kommer helt sikkert igen.


Til virksomheden

Vores performance forløb starter med en fortrolig dialog mellem kunde og performance coach, hvor der etableres et tillidsforhold, en forventningsafstemning og en plan baseret på personlige udviklingsønsker. Det vil være nødvendigt med en møderække af en vis varighed for at dels etablere det fortrolige rum og dels gennemføre den nødvendige træning. Typisk vil 5-15 sessioner af ca. én times varighed skabe en betydelig værdi og positiv forandring.
Den konkrete træning vil være en kombination af flere teknikker. Dialog, stemmetræning, tone of voice, vejrtrækning, tempo, volumen, timing, eventuelt sang, kropssprog, ansigtsudtryk, håndtering af en tale, oplæsning, fastholdelse af en tilhørerkreds, mødeteknikker eller andet, der måtte være behov for.

Som virksomhed kan I forbedre det mentale arbejdsmiljø og
arbejdsglæden ved at tilbyde jeres medarbejder et performance forløb

Why

I dag er det muligt at være online 24/7. Og det er vi, for vi

tjekker i gennemsnit vores telefon 157 gange om dagen, hvilket er ca. hvert 6. minut. Derfor flyder privatliv og arbejdsliv sammen, når afhængighed af ‘smart devices’ udfordrer vores work-life balance.

Det betyder, at vores ‘attention span’ bliver kortere og kortere. Det har den konsekvens, at vi meget lettere kommer ud af fordybelsen, hvor komplekse problemstillinger løses. Forskning viser, at jo mere vi bliver forstyrret, jo større er risikoen for at opleve tab af mening og udvikle stress og udbrændthed. Nærvær og fordybelse er en muskel, der skal trænes for at øge både kreativitet og det mentale helbred. Virksomheden kan, med kreativ pause, tage ansvar for den nye virkelighed, digitaliseringen medfører. De positive effekter er bl.a:

Mindre medarbejderudskiftning
Mere kreativitet
Øget arbejdsglæde
Øget effektivitet

Lyder det somnoget for jer?

For yderligere information, priser mm. er
I mere end velkomne til at bestille et
opkald herunder.