ProfessionelCoaching

Et personligt forløb hvor du, sammen med en professionel coach, udvikler dig professionelt og privat.

Forløbet med en af vores coaches tager afsæt i dine specifikke
mål. Vores fokusområder er:

Bevidsthed

Bevidstheden om din krop i det rum, du befinder dig i, er en vigtig præmis for at kunne udvikle sig i et coachingforløb. Den finder vi bl.a. gennem samarbejdet mellem kroppen og det mentale. Det er nødt til at fungere, før vi kan finde ro i det givne rum og dermed performe bedre.

Narrativer

Vi lever ud fra nogle narrativer, som vi selv og andre skaber. Vi undersøger, hvilke narrativer vi giver forskellige situationer, og gennem coaching identificerer vi, hvor vi kan forsøge at ændre narrativet, og hvor vi blot bør acceptere det.

Krop

Flere ting fylder i en samtale: Kropssproget 55 % , tonelejet 38 %, det sagte ord 7 %. Derfor er bevidstheden om kroppen afgørende for kvaliteten af din performance. Og det arbejder vi målrettet med.

Triggers

Vores egen krop kan blokere os i at udforske vores eget potentiale. Disse blokeringer skyldes udefrakommende triggers, som påvirker os til at handle på en bestemt måde. I fællesskab identificerer vi dine triggers og arbejder med at ændre dit handlingsmønster, når du møder dem.

Det får du
blandt andet

Øget autenticitet

Gennem vores coachingforløb bliver du mere klar og tydelig om, hvad du udsender, og hvilken energi, der er i det. Det giver en øget autenticitet, hvor du i højere grad vil opleve, at du kan stå ved det, du siger.  

Grænsesætning

Én ting er at kende sine grænser. Vi klæder dig også på til at sætte nogle klare grænser. Det er fx vigtigt, når vi arbejder med at identificere dine triggers, for det er gennem grænsesætning, at de kan minimeres. 

Evne til at stå i sårbarheden

Professionelt så vel som privat er det vigtigt at kunne stå i sårbarheden og mærke sine følelser. Det kan virke fristende at feje tingene ind under gulvtæppet – og som en hurtig måde at komme i kontrol på – men vi udvikler os kun ved at stå fast i det, vi møder. Det coacher vi dig til at gøre.

Færre overspringshandlinger

De fylder måske ikke så meget i vores bevidsthed, men overspringshandlinger er kilde til megen spildtid, der i stedet kan bruges konstruktivt. Som et resultat af coachingforløbet vil du også blive bedre til at sætte overspringshandlingerne til side og i stedet gå mere målrettet efter det, du ønsker. 

Mød din nye coach

Frederikke brænder for at hjælpe dig til at lære dit fulde potentiale at kende – og bruge det.

I sin coaching har Frederikke fokus på at give dig nye indsigter og perspektiver, at øge din bevidsthed, så du lærer dig selv og dine behov at kende på et dybere plan, og på at hjælpe dig til at finde ind til kernen af dine mål og drømme.

Til virksomheden

Vores performance forløb starter med en fortrolig dialog mellem kunde og performance coach, hvor der etableres et tillidsforhold, en forventningsafstemning og en plan baseret på personlige udviklingsønsker. Det vil være nødvendigt med en møderække af en vis varighed for at dels etablere det fortrolige rum og dels gennemføre den nødvendige træning. Typisk vil 5-15 sessioner af ca. én times varighed skabe en betydelig værdi og positiv forandring.
Den konkrete træning vil være en kombination af flere teknikker. Dialog, stemmetræning, tone of voice, vejrtrækning, tempo, volumen, timing, eventuelt sang, kropssprog, ansigtsudtryk, håndtering af en tale, oplæsning, fastholdelse af en tilhørerkreds, mødeteknikker eller andet, der måtte være behov for.

Som virksomhed kan I forbedre det mentale arbejdsmiljø og
arbejdsglæden ved at tilbyde jeres medarbejder et performance forløb

Why

I dag er det muligt at være online 24/7. Og det er vi, for vi

tjekker i gennemsnit vores telefon 157 gange om dagen, hvilket er ca. hvert 6. minut. Derfor flyder privatliv og arbejdsliv sammen, når afhængighed af ‘smart devices’ udfordrer vores work-life balance.

Det betyder, at vores ‘attention span’ bliver kortere og kortere. Det har den konsekvens, at vi meget lettere kommer ud af fordybelsen, hvor komplekse problemstillinger løses. Forskning viser, at jo mere vi bliver forstyrret, jo større er risikoen for at opleve tab af mening og udvikle stress og udbrændthed. Nærvær og fordybelse er en muskel, der skal trænes for at øge både kreativitet og det mentale helbred. Virksomheden kan, med kreativ pause, tage ansvar for den nye virkelighed, digitaliseringen medfører. De positive effekter er bl.a:

Mindre medarbejderudskiftning
Mere kreativitet
Øget arbejdsglæde
Øget effektivitet

Lyder det somnoget for jer?

For yderligere information, priser mm. er
I mere end velkomne til at bestille et
opkald herunder.